วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เลือก "แว่นกันแดด" อย่างไรให้ปัง

เลือก "แว่นกันแดด" อย่างไรให้ปัง


อาหารไขมันสูงปริมาณแว่นกันแดดไขมันนํ้าราดสลัดที่ใช้นํ้ามันเป็นส่วนผสมหลัก 1 ช้อนโต๊ะ 6-10 กรัม ความแตกต่างของไขมันในนํ้าสลัดที่มีไขมันปานกลาง ไขมัน ตํ่าและ'ไขมันสูง มีมากจนน่าตกใจ ตัวเลขเหล่านี้มีความแตกต่างกัน ในแต่ละยี่ห้อ เพราะฉะนั้น ต้องอ่านฉลากสินค้าก่อนชือข้อมูลหลากหลายจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจาก ทั่วโลกชี้ให้เห็นผลกระทบของไขมันที่มีต่อสุขภาพร่างกาย เราจึงควร จะรู้และเข้าใจเรื่องของไขมันให้แจ้งชัด เพื่อขจัดความสับสนแว่นตากันแดด และเพื่อที่ จะกินอาหารให้มีสมดุลค่ะไขมันเป็นสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ ทุกคนที่ต้องการให้สุขภาพตัวเองสมบูรณ์แข็งแรงไขมันเป็นแหล่งพลังงานที่สูงค่า ไขมันช่วยให้อาหารมีรสชาติ อร่อย แว่นตาไขมันช่วยในการย่อยอาหาร แต่การกินไขมันมากเกินไป อาจ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคอ้วน และปัญหาสุขภาพอื่น ๆดังนั้น เมื่อคุณต้องการลดปริมาณไขมันในร่างกายให้อยู่ใน ระดับพอเหมาะพอควร คุณก็ต้องให้ความสนใจกับข้อมูลที่ดิฉันนำมา ฝากคุณต่อไปนี้ค่ะคนทั่วไปควรบริโภคไขมันในปริมาณไม่เกิน 300แว่นกันแดดแฟ่ชั่น ของปริมาณ อาหารที่บริโภคตลอดวัน และไขมันอิ่มตัวในปริมาณไม่เกิน จำไว้ว่าหมายถึงปริมาณไขมันที่เรากินทั้งหมด ไม่ใช่ เฉพาะต่ออาหารแต่ละอย่าง หรืออาหารเพียงมือเดียวลองใช้ตารางต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการบริโภคไขมันใน แต่ละวันนะคะนํ้าสลัด แว่นกันแดดผู้ชายปริมาณไขมันนํ้าสลัดที่มีชีสเป็นองค์ประกอบหลักหรือบลูชีส 16 กรัมนํ้าสลัดที่มีชีสไขมันตํ่าและชีสที่ลดปริมาณแคลอรี่แล้ว 8 กรัม นํ้าสลั่ดที่มีชีสปราศจากไขมัน0 กรัม นํ้าสลัดที่มีนํ้ามันเป็นส่วนผสมหลัก แบบอตาเลียน 14 กรัม นํ้าสลัดอิตาแว่นกันแดดผู้หญิงเลียนที่มีนํ้ามันไฃมันตํ่า 4 กรัม นํ้าสลัดอิตาเลียนที่ไม่มีไขมัน 0 กรัมอย่ากังวลว่าจะรู้ปริมาณของไขมันในอาหารแต่ละชนิดได้ อย่างไร เพราะในปัจจุบันอาหารต่าง ๆ ที่บรรจุกล่องหรือขวด จะระบุ ปริมาณ ของสารอาหารไว้ที่ฉลากปิดบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ ซึ่งมันจะให้ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคุณได้เป็นอย่างดี
แว่นกันแดดผู้ชาย

1 ความคิดเห็น: