วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

แฟชั่นแว่นตากันแดด ส่งผลเสียต่อสุขภาพหากใช้ผิดประเภท

แฟชั่นแว่นตากันแดด ส่งผลเสียต่อสุขภาพหากใช้ผิดประเภท
มันก็มีคอเลสเตอรอลแว่นกันแดด ในขณะที่นมพร่องมันเนย และโยเกิร์ต ไร่ไขมันแทบไม่มีปริมาณคอเลสเตอรอลเลยคอเลสเตอรอลต่างกับไขมันตรงที่มันไม่มีแคลอรี่ และไม่ให้ พลังงาน ขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายเฉย ๆ แต่มันทำให้เกิด โรคหัวใจคอเลสเตอรอลไม่เพียงแต่ช่วยสร้างเชลล์และเนื้อทุ้มเส้น ประสาท มันยังมีความจำเป็นในการย่อยอาหารและการสร้างฮอร์โมน อย่างเอสโตรเจน ร่างกายเราผลิตคอเลสเตอรอลทั้งหมดนี้ตามที่ ร่างกายต้องการอยู่แล้วแว่นตากันแดด และจริง ๆ แล้ว มากกว่าที่เราบริโภคจาก อาหารเสียอีกมีคอเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือ บจบ และคอเลสเตอรอลทีดี หรือ คอเลสเตอรอลทั้ง 2 แบบมีทั้งโปรตีนและไขมัน แต่ บจบ มีไขมันมากกว่าโปรตีนและจบแว่นกันแดดuv400 มีโปรตีนมากกว่าไขมัน บจบ ทำให้เกิดโรคหัวใจ โดยการไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ในกรณีของคนที่มีการทำลายผนังหัวใจ ไม่มีใครรู้ว่าอะไรทำให้เกิด การทำลายนั้น ถึงแม้การดีกษาวิจัยจะพบว่าเป็นเพราะการติดเชื้อไวรัส ความอ่อนแอประจำตัวและการกินที่มีไขมันอิ่มตัวมากเกินไปสามารถป้องกันโรคหัวใจและอาจจะนำเอาคอเลสเตอ-รอลไปที่ตับเพื่อทำลายและกลับมาใซ้ใหม่ และยังจะสามารถทำความ สะอาดหลอดเลือดหัวใจแว่นกันแดดเรย์แบนผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัว เป็นสารที่ ทำงานควบคู่กันและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ จริง ๆ แล้ว การศึกษาคนในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่กินอาหารที่มีไขมันจาก มะกอก มีอัตราการเกิดโรคหัวใจตํ่าแว่นกันแดดคุณภาพดี คนที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับการบริโภค นํ้ามันมะกอก 1 แก้วสามารถมีอายุได้ยืนถึง 100 ปี เพราะปริมาณ ไขมันที่กินนั้นมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณตํ่า แต่ก็ยังเป็น'ที่สับสนเพราะ บางคนสามารถกินมันฝรั่งทอดและอยู่ได้นานถึง 100 ปีเหมือนกัน ขณะที่บางคนก็อยู่ได้แค่อายุ 40 ปีเท่านั้นเมื่อพูดถึงคอเลสเตอรอลแล้ว ก็ต้องพูดถึงเรื่องพันธุกรรม เพราะพันธุกรรมมีความสำคัญมากทีเดียว ดิฉันเคยเรียนให้ทราบถึงเรื่อง ของพันธุกรรมหรือกรรมพันธุหลายครั้งแล้วว่ามีแว่นกันแดดราคาถูกผลต่อสุขภาพที่ดีของ คุณมากน้อยเพียงใดแค่ไหน จึงขอไม่กล่าวชํ้าอีกเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคหัวใจที่เกิดจากการกิน อาหารที่มีไขมันมากเกินไปและเพื่อได้รู้ซึ้งถึงอานุภาพของคอเลสเตอรอล ที่สำแดงต่อร่างกายคุณ ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจคอเลสเตอรอล ผจบ และ บจบ อย่างสมํ่าเสมออย่างน้อย คุณควรมีในเลือดเป็นปริมาณ
แว่นกันแดด

1 ความคิดเห็น: