วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

แว่นกันแดดสุดคลาสสิกสำหรับคนชอบแต่งตัววินเทจ

แว่นกันแดดสุดคลาสสิกสำหรับคนชอบแต่งตัววินเทจ
กรรมสยอว สนองกันถาปลาแขยงซึ่งมีพรรคพวกมากกว่า แม้ว่าปลาแขยงจะตัวเล็กกว่าก็ตาม สมัยนั้นปลาแขยงจะไม่มีใครกล้ากินแว่นกันแดด ส่วนปลากดฃี้ลิง ซึ่งเป็นปลาตัวใหญ่โตเท่าโคนหน้าแข้ง ก็ไม่มีใครซื้อมากินเช่นกัน แม้ว่าเนื้อของมันจะอร่อยดีเวลาแกงเหลืองกับมะนาว กลิ่นมะนาวจะดับ กลิ่นคาว ผู้ที่นิยมบริโภคก็เป็น'พวกคน'จนๆ ที่หาเช้ากินคํ่าเท่านั้น ตัวโต สมัยนั้นก็ตัวละไม่เกิน ๓-๕ สตางค์แดงที่บ้านของผมสมัยนั้นเวลามันติดกับไชพอเอาขึ้นมามันจะร้องแว่นตากันแดด ออดๆ เช่นเดียวกับปลาแขยง ถ้าตัวเล็กนักก็จะปล่อยลงนํ้าไป ถ้าตัว โตๆ ก็จะท่าเป็นปลาแห้งไว้ขายให้พวกกรรมกรโรงอิฐตัวละไม่เกิน ๓-๕ สตางค์เช่นเดียวกับปลาสดบางคนไม่กินปลาแขยงหรือปลากดขี้ลิงถือว่ามันสกปรกเพราะเห็นอย่กับตาว่ามันกินอุจจาระที่ถ่าย มาสมัยนี้ปลากดขี้ลิงก็ขายเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ ๓๐-๙๐ บาท ส่วนปลาแขยงกิโลกรัมละ ๖๐ บาท เป็นราคากลางๆ คนแย่งกันซื้อ แว่นกันแดดผู้ชายแผล็บเดียวก็ขายหมด บ้างแกงกินเอง บ้างแกงขายตาม'ร้านขายข้าว แกง ประชาชนคนชั้นกลางหรือคนชั้นสูงก็เถอะเขาเรียกเสียงไพเราะ เพราะพริ้งว่า แว่นกันแดดวินเทจปลากด แต่ลายสีเงินที่ขวางตามสำตัวไม่สามารถจะเปลี่ยน ไปจากเดิมที่คนเรียกว่า ปลากดขี้ลิงได้ แต่คนก็ยังแย่งกันซื้ออยู่ดีเมื่อ ๕๐-๖๐ ปี ที่ผ่านมา นํ้าในทะเลสาบสงขลาก็ใสแจ๋วไม่ขุ่น คลั่กเช่นเวลานี้ ทั้งๆ ที่เวลานี้!ม่มีใครท่าส้วมลงในทะเลตามเทศบัญญัติ แล้วก็ตาม แต่ความสกปรกช่างมากมายเหลือที่จะกล่าวจริงๆบ้างก็ถมที่ลงไปในทะเลให้แผ่นดนงอกออกไปเพื่อท่าร้านอาหารกรรมสยอป้ สนองกันถาร้านค้า ทำแพปลา เรือหาปลาก็เป็นเรือใหญ่ๆแว่นกันแดดแนวๆ ใช้เครื่องยนต์วิ่งด้วยนี้ามัน่ นี้ามันก็รั่วไหลลงไปในทะเลสาบจนเป็นคราบชํ้าใหม่ชํ้าเก่าอยู่อย่างนั้น เหม็นทั้งคาวนั้าทะเล เหม็นนํ้ามัน นั้าทะเลก็ขุ่นดำ ไม่ใช่เพราะโคนเลน แต่เพราะมลภาวะที่มากับฝูงชนที่มากหน้าหลายตา โจรผู้ร้ายก็ชุกชุม ยุงและแมลงวันก็มากมายเหลือแสนสิงที่ตามมาจากที่กล่าวมาแล้วที่สำคัญคือยาเสพย์ติด แว่นกันแดดแฟชั่นเมื่อไม่ นานมานี้บังเอิญเดินไปเยี่ยมเยียนพรรคพวกที่เคยเล่นหัวกันเมื่อเยาว์วัย ที่บ้านริมทะเลสาบสงขลา ก็เห็นฝูงชนวิ่งกันชุลมุน ตำรวจวิ่งไล่ก็ชะเง้อ ดูกับเขาบ้าง เห็นก้อนกลมๆ เท่าหัวเช่าถูกขว้างทิ้งลงทะเลที่มีแต่นํ้าเน่า ตำรวจไทยก็ใช่ย่อย กระโดดโครมเดียวไปงมก้อนกลมๆ ซึ่งเป็นดิน นี้ามัน่ที่ใซหอ ยาบ้า ชื้นมา ตำรวจชื้นมาได้เนื้อตัวมอมแมมไปหมด
แว่นกันแดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น