วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

แฟชั่นแว่นตากันแดดผู้หญิง รับซัมเมอร์ 2017

แฟชั่นแว่นตากันแดดผู้หญิง รับซัมเมอร์ 2017
ความจริง มีประโยชน์จริงก่อนจะเริ่มลำดับประโยชน์ของชาต่อสุขภาพ ดิฉันขอเริ่มที่ คำจำกัดความเหล่านี้ก่อนชาต่าง ๆ แว่นตากันแดดมาจากไร่ชา ซึ่งมักอยู่ในอากาศที่ร้อนชื้น หรือกึ่งร้อนชื้นชาสมุนไพร เป็นส่วนผสมของใบชา ดอกชาและราก และ เครื่องเทศหลายชนิดหรือผลไม้ แทนที่จะเป็นชาตามธรรมชาติถึงแม้ว่าชาสมุนไพรบางตัวอาจมีตัวยาบางอย่าง แต่การวิจัย ได้ทำการพิสูจน์เฉพาะชาที่เป็นชาบริสุทธึ้จากต้นชาเท่านั้นเชื่อไหมคะว่า จำนวนชามากกว่า 1 ใน 3 แว่นกันแดดของชาที่ผลิตทั่ว โลกเป็นชาดำ ซึ่งเป็นชาที่นิยมในอเมริกา สหราชอาณาจักรและอินเดีย ชาดำมาจากการตากใบชา และใบชาก็จะแห้งตามธรรมชาติ กระบวนการนี้จะทำใหใบชาแห้งและทำให้ชามีรสชาติดี มีความเข้มข้น ชาเขียว ซึ่ง'นิยม'ใ,นิจีนและฌี่ปุน เป็นชาที่หมักน้อยกว่า ชาเขียว คือใบชาที่ถูกนึ่งให้มีสีเขียวเหมือนเดิม ชาอู่หลง เป็น ชาที่อยู่ระหว่างชาเขียวและชาดำชาชนิดอื่น ๆ ที่เราคุ้นเคยกันเช่นชาอังกฤษ เป็นชาที่เกิดจาก การนำเอาชาเกรดต่าง ๆแว่นตากันแดดผู้หญิง ขนาดและสภาพการปลูกที่ต่างกันมาผสมกัน คุณอาจจะพอทราบมาบ้างว่าในใบชามีสารอ ะไรที่เป็น ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ดิฉันขอมุ่งความสนใจไปที่สารต้านมะเร็งที่มีอยู่'ใน1ชา กลุ่มของสารนี้สามารถป้องกันและลดการทำลายตัวของเซลล์ตลอดจนเนื้อเยื่อในร่างกาย สามารถทำงานเหมือนตัวต้านสนิม ทำหน้าที่ ปกป้องสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งเรียกว่า อนุมูลอิสระ เจ้าสาร เคมีประ๓ทนื้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมันสามารถพัฒนาตัวเองไปเป็น โรคที่ร้ายแรงได้อย่างน่าเกลียดน่าชังเช่น โรคอัมพฤกษ์ โรคเส้นเลือด หัวใจตีบ แว่นตากันแดดแฟชั่นและมะเร็งบางชนิดเป็นสารที่ทำให้ผักและผลไม้เป็น ขุมทรัพย์ของอาหารจริงๆ แล้วในซา ทีเรียกกันว่าเป็นสารที่พบในแอปเปิล ผลเบอร์รี่ หัวหอม แครอท บร็อกโคลี ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกนักวิจัยเชื่อว่า สารเหล่านี้เป็นสาเหตุให้คนที่ดื่มชามีอัตรา เสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงตํ่ากว่าผู้ที่ไม่ดื่มชาเลย และจากการศึกษา พบว่าแว่นตากันแดดราคาถูก ชาวเนเธอร์แลนด์ดื่มชามากกว่า 4 แก้วต่อวัน จึงลดอัตราเสี่ยง ของการเป็นโรคอัมพฤกษ์ได้มากถึง 69 ผลการทดลองในสัตว์ขึ้ใหัเห็นว่า ชา สามารถลดความดัน โลหิตและคอเลสเตอรอลในเลือดได้ และในการศึกษาวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง พบว่า ผู้สูงอายุที่ดื่มชา มีโอกาสเลียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ น้อยกว่าอย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่เด่นที่สุดของชาคือ สามารถ ป้องกันมะเร็งได้ นักวิจัยเรื่องโรคมะเร็งเชื่อว่าการดื่มซากับอาหารของ ชาวฌี่ปุนและซาวจีน เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อัตราการเกิดโรคมะเร็ง
แว่นกันแดดผู้หญิง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น