วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

10 แว่นกันแดดผู้หญิง ทรงที่ใส่แล้วสวย

10 แว่นกันแดดผู้หญิง ทรงที่ใส่แล้วสวย

กล้ามเนื้อคำแนะนำของแพทย์ในการออกกำลังกายได้แนะนำถึงการลดนํ้าหนักและการรักษานํ้าหนัก เอาไว้ดังนี้ค่ะออกกำลังกายแว่นกันแดดผู้หญิงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน และค่อย ๆ เพิ่ม เป็น 4 - 5 วัน กระจายการออกกำลังกายตลอดสัปดาห์แทนที่จะทำ ติดๆ กัน3 -4วัน เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการบาดเจ็บ การออกกำลัง กายควรจะทำในปริมาณ 60- 90ของอัตราการเร่งหัวใจสูงสุดการคำนวณของอัตราการเร่งของหัวใจสูงสุด ให์ใช้หลักการ ดังต่อไปนี้นะคะเอา 220 ลบด้วยจำนวนอายุเพื่อหาอัตราเร่งของหัวใจสูงสุด ต่อนาที จากนั้นคูณด้วยระดับความเข้มข้นยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงอายุ 50 ปี แว่นกันแดดแฟชั่นออกกำลังกายที่ระดับ 60จะใช้การคำนวณดังนี้ซึ่งเป็นอัตราเร่ง ของหัวใจเป้าหมาย การคำนวณนี้!ม่ได้คำนึงถึงชนิดของกิจกรรมที่ทำกิจกรรมแว่นกันแดดราคาถูกที่ปริมาณ 60 - 70 สามารถทำติดต่อกันได้เป็นเวลา นานโดยปลอดภัย. ถ้าการออกกำลังกายหนักเกินไป คุณก็จะไม่สนุก หรือมีความสุขกับการออกกำลังกายนั้นเลยกล่าวไว้ว่า การออกกำลังกายน้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ในอัตราตํ่ากว่า 60ของการเต้นของหัวใจ และตํ่าก'ว่า 10 นาทีต่อวัน จะไม่ช่วยในการพัฒนาและรักษาความสมบูรณ์ของ ร่ายกายถ้าเราหยุดออกกำลังกาย ความสมบูรณ์ของร่างกายก็จะ สูญเสียไป คือภายใน 2 - 3 สัปดาห์ ความสมบูรณ์ของร่างกายจะลดลง และภายใน 3-8 เดือน จะสูญเสียไปหมดสิ้น แล้วคุณก็จะต้องเริ่มใหม่ อีกครั้งการออกกำลังกายแบบแอโรบิก 20 นาที ต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เหมาะกับคนที่ต้องการลดนํ้าหนัก การเดิน การวิ่ง การ เดินปาแว่นกันแดด การว่ายนํ้า การขี่จักรยานและการกระโดดเชือก ก็ช่วยในการ ลดนํ้าหนักได้เช่นกันการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยลดอัตราเร่ง ของหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและลดปริมาณการสูญเสีย กระดูกซึ่งเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับอายุที่มากขึ้น การออกกำลังกายยังช่วย ให้ร่างกายใช้ปริมาณแคลอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วย ในการลดและรักษานํ้าหนักเอาไว้ นอกจากนี้การออกกำลังกายยังเพิ่ม อัตราการอดอาหาร ลดความอยากอาหาร และช่วยลดไขมันในร่างกาย ด้วย
แว่นกันแดดผู้หญิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น